Unikanie przypadkowej złożoności podczas konstruowania stanu aplikacji

Najpierw przytoczę oryginalny tytuł:

Avoiding Accidental Complexity When Structuring Your App State

Autor artykułu, bazując na przykładzie Redux’a (implementacja wzorca Flux), opisuje jak należy podejść do projektowania przechowywania stanu aplikacji. Przedstawia kilka bardzo ciekawych rozwiązań, w skrócie:

  1. Avoid modeling state after server API

  2. Prefer maps to arrays

  3. Avoid modeling state after what views like to consume

  4. Never hold duplicate data in the app state

  5. Never store derived data in the state

  6. Normalize nested objects

  7. App state can be regarded as an in-memory database

I na koniec wspomina Treat app state as a first class citizen.

Bardzo polecam ten artykuł. Link: https://hackernoon.com/avoiding-accidental-complexity-when-structuring-your-app-state-6e6d22ad5e2a